وقتی به عکس هایش نگاه می کنی چیزی جز سپیدی تو را درگیر خود نمی کند؛ سپیدی تمام صفحه ای که به مدد سایه روشن هایی بسیار کم کنتراست ، چشمت را دنبال خطوطی که عکاس ترسیم کرده می برد.

 

 

 

 

اما آنیل با بازتعریف کردن این اشیاء روی دیگری را از آنها برای ما به تصویر می کشد.مهم تر آنکه کار به همین جا ختم نمی شود و وی به کمک نور و ویرایش های هوشمندانه اش چهره ای زنده از اشیاء بی جان برای ما به تصوبر می کشد.کارد و چنگال هایی که انگار خودشان دور میز نشسته اند،چنگالی که در حال پذیرایی از خودش است،فنجان هایی که گویی انتظار قهوه شان را می کشند و این نگاه تا به آنجا می رود که گاه اشیائی را می بینیم که در حال انجام اعمالی فراتر از واقعیت جاری زندگی ما انسان ها هستند و برای ما بیشتر تداعی کننده رفتارهای انتزاعی اند.

 

چیدمان های هوشمندانه و هدف دار از ساده ترین اشیاء زندگی ما آدم ها .اشیائی که آنقدر آن ها را دیده ایم که دیگر دیده نمی شوند.

 

 

 “آنیل آکوس”  بیست و شش سال پیش در شهر استانبول ترکیه به دنیا آمد و در ژانویه سال ۲۰۱۱ از دانشکده هنر و طراحی دانشگاه فنی “ییلدیز” در رشته عکاسی فارغ التحصیل شد.به گفته خودش پس از پایان چهارمین ترم تحصیلی، تمرکز خود را بر روی عکاسی در استودیو و به طور خاص بر عکاسی از اشیاء بی جان و عکاسی مفهومی قرار داده است. ”آنیل آکوس” در استودیو از وسایل معمولی که مورد استفاده روزمره مردم هستند استفاده می کند تا جنبه های جدیدی از اشیاء معمولی را نمایش دهد.

 

* نوشته و ترجمه علی صارمی