جمعه 24 آذر 22 اثر از آثار ابراهیم حقیقی برای نمایش به گالری اتاق آبی شهر اصفهان می رود. این آثار از مجموعه "سفر اول" که در بین سال‌های 1348 تا 1352 ثبت شده است که در گالری اتاق آبی اصفهان تا 29 آذر برای بازدید عموم دایر خواهد بود. گالری اتاق آبی اصفهان به آدرس میدان بزرگمهر، خیابان مشتاق اول، انتهای کوچه روشن، مادی نیاصرم ،پلاک 31 واقع شده است.