نمایش « خرمگس» به کارگردانی  علی عابدی  جمعه نهم اسفند ویژه عکاسان انجمن عکاسان خانه تئاتر و خبرگزاری ها به صحنه می رود .     picu-6666     به گزارش روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، این اثر نمایشی که از  یکشنبه ۱۱ اسفند ماه اجرای خود را در تالار قشقایی آغاز خواهد کرد، ساعت ۱۹:۳۰  تاریخ یاد شده  میزبان عکاسان انجمن عکاسان خانه تئاتر ،خبرگزاری ها و سایت های مرتبط خواهد بود. این در حالی است که در طول اجرای این نمایش روابط عمومی تئاتر شهر و گروه نمایش پذیرای هیچ عکاسی نخواهد بود.