در سایت Kickstarter به تازگی یک پروژه عکاسی توسط لز کوکسون و کن هیجین سون مطرح شده است که هدف از آن احیاء مجدد جد بزرگ تمام دوربین های عکاسی امروزی یعنی دوربین های عکاسی اولیه دارای تاریک خانه است که به Camera Obscura معروف است.     picu-RevivedCameraObscura-550x262     این دوربین عکاسی با وزنی کمتر از یک کیلوگرم دارای ابعادی در حدود 15 x 15 x 15 سانتی متر است. این دوربین که بصورت دستی از چوب افراد یا گردو ساخته می شد مجهز به یک لنز شیشه ای کروی بدون پوشش با قطر 38 میلی متر در داخل یک استوانه از جنس برنز، یک صفحه شیشه ای گرد به عنوان چشمی برای دیدن سوژه و یک صفحه شفاف است که به همراه یک تکه کاغذ رهگیری برای دنبال کردن سوژه استفاده می شود. این پروژه هم اکنون برای جمع آوی بودجه اولیه در سایت Kickstarter ارائه شده است.