دبیرخانه اولین جشنواره سراسری عکس جشنوار ه یادمان ولایت اسامی راه‌یافتگان به این جشنواره را به شرح زیر اعلام کرد.   ناصر عظیمی با ۱ عکس از تهران، سیدحمید هاشمی با ۳ عکس از مشهد، مهدی عباسی دو عکس از تهران، عطار رنجبر زیدانلو ۱ عکس از قوچان، حسین ساکی دو عکس از تهران، رضا نظام دوست دو عکس از مشهد، سید صادق حسینی با ۱ عکس از شیراز، مهران میرزایی دو عکس از مشهد، آنیتا حسنعلی‌زاده با ۱ عکس از قوچان، نوید عزیزی با ۱ عکس از ارومیه، جواد عسگر اوغلی با ۱ عکس از ارومیه، نبی اله ابراهیمی با ۱ عکس از کاشمر، احمد رضا کریمی یک عکس از تهران، معصومه شمس با ۱ عکس از تهران، فاطمه قلویسی یک از زنجان، سید رضا مهری با ۱ عکس از خراسان رضوی، جمشید فرجوند فردا با ۱ عکس از بیجار، عبدالله حیدری دو عکس از تهران، سید ولی شجاعی لنگری با ۱ عکس از مازندران، سید مدیار شجاعی فر با ۱ عکس از خوزستان، فرامرز عامل بردبار با ۱ عکس از خراسان رضوی، احسان کمالی با ۱ عکس از خراسان شمالی، امیر قادری با ۱ عکس از اراک، مهدی معتمد با ۱ عکس از قزوین، محمد علی رضایی ۴ عکس از مشهد