سیزدهمین دوسالانه ملی عکس ایران، دی‌ماه سالجاری در موزه هنرهای معاصر تهران افتتاح خواهد شد. پیش از این در توافقنامه‌ای میان انجمن عکاسان ایران و مرکز هنرهای تجسمی مقرر شده بود دوسالانه سیزدهم در نیمه دوم سال ۹۳ برگزار شود.   picu-ytyt     به گزارش روابط عمومی انجمن عکاسان ایران، کیفیت و سطح برگزاری سیزدهمین دوسالانه ملی عکس ایران در سومین جلسه‌ مجید ملانوروزی، مدیرکل مرکز هنرهای تجسمی، و مسعود زنده‌روح کرمانی، رئیس هیات مدیره انجمن عکاسان ایران مورد بررسی و تایید نهایی قرار گرفت. در این جلسه موزه هنرهای معاصر تهران به محل برگزاری دوسالانه عکس اختصاص یافت. همچنین زمان برگزاری این رویداد نیز دیگر موضوع اصلی مطرح شده در نشست‌های پیشین اعضای هیئت مدیره انجمن و مرکز هنرهای تجسمی بود. این درحالی است که در نخستین جلسه اعضای هیات مدیره انجمن عکاسان با مرکز هنرهای تجسمی در اردیبهشت سالجاری پیشنهاد شده بود دوسالانه ملی عکس ایران، نیمه دوم سالجاری در مکان موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شود که طی توافقات انجام شده زمان آن نیز در سومین جلسه مشخص و ۱۸ دی‌ماه تا ۹ بهمن‌ماه ۹۳ برای نمایش آثار راه‌یافته، برگزاری جلسات سخنرانی، ارائه مقالات و برگزاری کارگاه‌های تخصصی دوسالانه درنظر گرفته شد. دومین گام انجمن در طی روزهای آینده انتخاب دبیر دوسالانه، معرفی اعضای شورای هنری و برنامه‌ریزی، تدوین آیین‌نامه و سپس انتشار فراخوان دوسالانه در تیرماه ۹۳ خواهد بود.