نامزدهای دریافت جایزه بخش مسابقه پوستر به این شرح(به ترتیب حروف الفبا) اعلام شدند:   ایمان ارضی به خاطر طراحی پوستر نمایش "شانتاژ" امیر اسمی به خاطر طراحی پوستر نمایش "33٪ نیل سایمون" حامد بارئی طبری به خاطر طراحی پوستر نمایش "به سلامتی جاده" آرش تنهایی به خاطر طراحی پوستر نمایش "گزارش سرگذشت دو روزنامه‌نگار"   مهدی فاتحی به خاطر طراحی پوستر نمایش "پاورقی" بابک صفری به خاطر طراحی پوستر نمایش "کبوتری ناگهان" مجید کاشانی به خاطر طراحی پوستر نمایش "تنها تنها" خیام مؤیدی به خاطر طراحی پوستر نمایش "غرغشه در فرکانس دوخت" fajr festival همچنین پنج عکاس به عنوان نامزد دریافت جایزه بخش عکاسی جشنواره به این شرح معرفی شدند:   رضا قاسمی زرنوشه به خاطر عکس از نمایش" خاطره‌ای نداشتم حتی اگر هزار سالم بود" لیلی صدیق به خاطر عکاسی نمایش "آمدیم، نبودید، رفتیم" کاوه کرمی به خاطر عکس از نمایش"خیاط ناشی و چهار اپیزود دیگر" آوا کیایی به خاطر عکس از نمایش "سومین شنبه هفته که به اشتباه به اون میگن دوشنبه" شرمین ولی‌محمد به خاطر عکس از نمایش “تغییرات غم‌انگیز برای آقای صاد”.