افزوده شدن دو بخش جدید به منو

افزوده شدن دو بخش جدید به منو

دو عنوان جدید به منوی سایت افزوده شد .

گزینه " وبلاگ " و همچنین " راهنما "  که هر دو به زودی راه اندازی خواهند شد.

بخش وبلاگ علاوه بر رجوع به بخش بلاگ در صفحه اصلی کاربری نیز قابل رویت خواهد بود .

به امید تغییرات بهتر

کاربر مهمان