راقبیر سینق Raghbir Singh  او را به عنوان یکس از پیشگامان در عکس رنگی در دنیای مدرن شدیداً مورد تحسین قرار گرفته است . عکسهای او الهام بخش بعضی از عکاسان و هنرمندان آژانس مگنوم بوده است . دید او در بکار بردن عکسهای رنگی به جای عکسهای سیاه و سفید خارق العاده است . آشنایی با افرادی مانند هنری کارتیه برسون Henri-Cartier Bresson   و رابرت فرانک Robert Frank باعث شد تا عکاسی خیابانی را انتخاب کند ، اما بر خلاف اساتید دیگر او از عکسهای رنگی استفاده میکند زیرا باور داشت عکس رنگی زیبا شناسی فرهنگی هندوستان پر جنب و جوش را تشکیل میدهد .

او از معماری راجستانی ، مینیاتورها ، نقاشیهای مغول الهام گرفت و از این رو سبک وی متفاوت از سبک غربی است و کماکان به هنر هندی نزدیک است .

کتابهای او تقریباً تمام هندوستان را پوشش میدهد و نویسندگان بزرگی مقدمه هایی زیبا برای عکسهای او نوشته اند . او با همکاری با بعضی از شبکه های خبری معروف به بالاترین سطوح موفقیت رسید . وی در سال 1999 به علت سکته قلبی در گذشت .

تالیفات Raghbir Singh