احتراما به اطلاع دارندگان جواز کسب از اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران و صنوف وابسته تبریز می رساند که انتخابات اعضای هیئت مدیره این اتحادیه در مورخه 92/03/19 از ساعت 9 صبح تا 15 ظهر در ساختمان اتحادیه برگزار خواهد شد.
از اعضای محترم اتحادیه خواهشمندیم که در روز رای گیری ( 19 خرداد - ساعت 9 الی 15 ) پروانه کسب و کارت شناسایی به همراه داشته باشند . اسامی داوطلبان احراز صلاحیت شده برای عضویت در هیات مدیره به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر می باشد: 1- آقای محمد بازگشا اقدم 2- آقای جواد پناهی مقدم 3- آقای یوسف جاودانی پور 4- آقای حسین جباری پور هریس 5- آقای صابر خان چوپان 6- آقای حمید ذاکری 7- آقای حسن رضایی 8- خانم سعیده ستاری 9- آقای رضا صمصامی 10- آقای محسن عبادی بختوری 11- آقای حجت اله عنابی میلانی 12- آقای محمدرضا قائمی سردرودی 13- آقای ابراهیم محمدی 14- آقای قادر معالی 15- آقای غلامرضا نمکی