اولین انتخابات هیات مدیره انجمن در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۱ در فرهنگ‌سرای طوبی برگزار شد. در این جلسه، ابتدا حسن بردال عضو هیات موسس انجمن گزارشی از فعالیت‌ها و اهداف و برنامه‌های انجمن ارائه کرد. پس از آن منصور نعیمی از عکاسان پیشکسوت هرمزگان توضیحاتی پیرامون پیشینه فعالیت عکاسی در هرمزگان و فعالیت‌های گروهی از گذشته تا کنون ارائه کردند.
در ادامه هیأت رئیسه جلسه شامل آقایان منصور نعیمی، عبدالمجید پاسلار و علی عسکری با دعوت از کاندیداها جهت ارائه برنامه‌های خود، برگزاری انتخابات را بر عهده گرفتند.پس از آن اعضای حاضر رأی‌های خود را در صندوق ریختند و هیأت رئیسه به شمارش آرا مشغول شد و نتایج رأی‌گیری را اعلام کرد. از مجموع ۶۰ رأی ریخته شده در صندوق و بر اساس آرای شمرده شده نتایج زیر اعلام شد:هیأت مدیره، اعضای اصلی: ۱- حسام‌الدین انصاریان: ۵۲ رأی ۲- حسن بردال : ۵۲ رأی ۳- روح‌اله بلوچی: ۲۵ رأی ۴- کورش صداقت : ۲۴ رأی ۵- سیدعلی هاشمی: ۱۹ رأی اعضای علی‌البدل: ۶- موسی بلبله : ۱۸ رأی ۷- مجید جمشیدی: ۱۸ رأی ۸- مهرزاد محمدی‌پور: ۱۸ رأی بارزس: رضا فتحی‌مقدم : ۳۲ رأی