ماهیت عکس‌ها، نوشتهٔ استیون شور و با ترجمهٔ محسن بایرام‌نژاد، توسط انتشارات مرکب سپید به چاپ سوم رسید. کتاب با کیفیت چاپ بهتر نسبت به دو نوبت چاپ قبلی، در تیراژ ۲۰۰۰ نسخه و با قیمت ۸۰۰۰ تومان منتشر شده است. ماهیت عکس‌ها از کتاب‌های مطرح در آموزش آکادمیک عکاسی به حساب می‌آید که به‌خاطر اختصارِ نوشته و بیانِ گویای متن، و همراهی تصاویر متعدد، در کنار منابع دیگر تدریس می‌شود. در بخشی از مقدمهٔ مترجم برای چاپِ سوم چنین آمده است: «این کتاب نه فقط برای دانشجویان رشتهٔ عکاسی، که مناسبِ علاقه‌مندانِ همه طیف از رسانهٔ عکاسی‌ست که با مطالعه، سرِ شوق می‌آیند. عکاسی، رشته‌ای تجربی و تحلیلی‌ست؛ عکاسِ علاقه‌مند، پس از آشنایی با مسائلِ ابتدایی، وارد مرحلهٔ جدیدی می‌شود که همزمان با کسبِ تجربه، با دیدنِ آثار و مطالعهٔ نظراتِ دیگران، از داشته‌های آن‌ها ذهنیت می‌گیرد. ... ماهیت عکس‌ها، به‌سادگی، مسائل ریزِ عکاسی را می‌آموزد. مقالات صرف تکنیکی، خسته‌کننده بوده و درنتیجه، تاثیر کمتری دارند. استیون شور در این کتاب، ماهرانه، در باب «عکس» گفته و با تصاویری که همراه با نوشته آورده، به خواننده‌ها ذهنیت می‌دهد.»     ماهیت عکس‌ها، نوشتهٔ استیون شور و با ترجمهٔ محسن بایرام‌نژاد، توسط انتشارات مرکب سپید به چاپ سوم رسید. کتاب با کیفیت چاپ بهتر نسبت به دو نوبت چاپ قبلی، در تیراژ ۲۰۰۰ نسخه و با قیمت ۸۰۰۰ تومان منتشر شده است. ماهیت عکس‌ها از کتاب‌های مطرح در آموزش آکادمیک عکاسی به حساب می‌آید که به‌خاطر اختصارِ نوشته و بیانِ گویای متن، و همراهی تصاویر متعدد، در کنار منابع دیگر تدریس می‌شود. در بخشی از مقدمهٔ مترجم برای چاپِ سوم چنین آمده است: «این کتاب نه فقط برای دانشجویان رشتهٔ عکاسی، که مناسبِ علاقه‌مندانِ همه طیف از رسانهٔ عکاسی‌ست که با مطالعه، سرِ شوق می‌آیند. عکاسی، رشته‌ای تجربی و تحلیلی‌ست؛ عکاسِ علاقه‌مند، پس از آشنایی با مسائلِ ابتدایی، وارد مرحلهٔ جدیدی می‌شود که همزمان با کسبِ تجربه، با دیدنِ آثار و مطالعهٔ نظراتِ دیگران، از داشته‌های آن‌ها ذهنیت می‌گیرد... ماهیت عکس‌ها، به‌سادگی، مسائل ریزِ عکاسی را می‌آموزد. مقالات صرف تکنیکی، خسته‌کننده بوده و درنتیجه، تاثیر کمتری دارند. استیون شور در این کتاب، ماهرانه، در باب «عکس» گفته و با تصاویری که همراه با نوشته آورده، به خواننده‌ها ذهنیت می‌دهد.»  
  نمادهای عکاسی (قرن ۲۰)، نوشتهٔ گروه نویسندگان و به دبیری پتر اشتپان، از دیگر کتاب‌های منتشرشده توسط انتشارات مرکب سپید است که با ترجمهٔ محسن بایرام‌نژاد و شیوا اسکندری در تابستان سال ۱۳۹۱ منتشر شده بود.