کتاب «شیوه‌های دیدن» اثر معروف جان برجر، ادیب و منتقد هنری نامدار انگلیسی، با ترجمه‌ای از زیبا مغربی توسط نشر شورآفرین منتشر شد.     picu-296x400x930223_2,5B2c3691c8ef638ace5be9febe3506048f,5D.jpg.pagespeed.ic.rbLv9UZDIn       این کتاب که سومین کتاب از مجموعهٔ تماشای نشر شورآفرین به شمار می‌رود، یکی از مهم‌ترین متون انتقادی و تاثیرگذار در زمینهٔ نقد هنری است. نقد برجر مجادله‌آمیز بوده و به دور از عوامل زیبایی‌شناسی فرمالیستی، مسائلی همچون طبقه،‌نژاد، جنسیت، ایدئولوژی و اقتصاد را در نگاه به تاریخ هنر غرب حائز اهمیت می‌داند. به گفتهٔ دست‌اندرکاران انتشار این کتاب، تفاوت عمدهٔ نسخهٔ منتشر شده با ترجمه‌های قبلی، ارائهٔ متن کامل با ترجمه‌ای نو و تصاویر رنگی به همراه آن عنوان شده است.