علیرضا کریمی صارمی از سوی مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران به سمت «مدیر عکس» این انجمن منصوب شد.   picu-930302_1       به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، در حکم حبیب ایل‌بیگی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران خطاب به علیرضا کریمی صارمی آمده است: «جناب آقای علیرضا کریمی صارمی نظر به شایستگی، تجربه و سوابق ارزشمند جنابعالی در عرصهٔ عکس و عکاسی در جامعهٔ هنری و آکادمی کشور به ویژه حضور بیش از دو دهه فعالیت در انجمن، به سمت «مدیر عکس» انجمن سینمای جوانان ایران (آژانس عکس ایران – در شرف تأسیس) منصوب می‌شوید. تجربهٔ حاصل از فعالیت حوزهٔ عکس در انجمن و توجه به ماهیت آن شرایطی را به وجود آورده است که بر اساس چارت سازمانی برگرفته از استراتژی و سیاست‌های اجرائی مندرج در نقشهٔ راه انجمن، این بخش در قالب تشکلی مستقل با نام آژانس عکس ایران در کشور معرفی شود و در برگیرندهٔ فرآیند کاملی از برگزاری دوره‌های آموزشی پیشرفته، تولید عکس، برگزاری جشنواره‌ها و نهایتا عرضهٔ آن در بازار باشد و این تشکل تحت حمایت و هدایت انجمن فعالیت خواهد نمود. امید است با اتکال به خداوند متعال و بهره‌گیری از نیروهای مؤمن و کارآمد در انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید.»