عکاسی به نام David Burdeny اهل کشور کانادا، خالق این تصاویر بوده است، او همیشه علاقه به تصویر کردن موضوعاتی غیرمعمول داشته است. به گفته خودش، او به عکاسی مکان هایی که هیچ کسی در آن نیست علاقه دارد، چرا که انسان با قرار گرفتن در این مکان ها، با نوعی رویارویی با نفس مواجه می شود. در اینجا مجموعه عکسی از تالار مزین و زیبای ایستگاه متروی روسیه را برای شما به نمایش گذاشته ایم. نقش و نگارها و نقاشی های بکارگرفته شده در این تالار حاوی پیام هایی نمادین از رهبران جمهوری شوروی می باشد. برای مشاهده عکسهای بیشتر می توانید به سایت davidburdeny.com مراجعه کنید. (ترجمه ونشر از کلوپ عکس ایران) منبع: theguardian