نمایشگاه گروهی عکس با موضوع "بافت های تاریخی شهری"  در راستای  بازخوانی تحلیلی بهسازی و نوسازی بافت های تاریخی شهری با حضور معاونین وزیر راه و شهرسازی در تاریخ 16 آبان 1392 به مدت یک روز در دانشگاه خلیج فارس بوشهر برگزار میگردد.

picu-baft

 


آریادخت جهان بخشان (4)، حمید موذنی (3)، محمد علی خلیلیان (3)، میلاد رفعت (2)، المیرا فروزانی، امید غضنفر، هوشنگ عباسی، خورشید فقیه، بهرام سعادت مهر، محمد یوسفی، آرمان اصلاح پذیرعکاسان این نمایشگاه می باشند.