مجموعه عکس فوق حاصل عکسهای " کوین فرایر Kevin Frayer " عکاس خبرگزاری آسوشیتد پرس در افغانستان می باشد که در پروازهای مختلف به همراه تیم پزشکی نگاهی متفاوت به مردمان و سرزمین افغانستان ثبت کرده است .
  متن از : شادی آفرین آرش

مجموع قابهایی که پیش رو داریم در عین مینیمال بودن، به نوعی بر فرم نیز تکیه دارد. وجود فضاهای خالی بر عناصر مینیمال تاکید می کند.  قابها روند بسیار خوبی را از لحاظ آنچه ذکر شد و همچنین مراحل ویرایش و پروسس طی کرده اند.

روند رخدادی از ابتدا تا انتها و توصیف مکانی که بدین شکل بوده و بدان شکل در آمده است، با زیرکی در انتخاب زاویه که در جلوه بخشی و جذابیت بصری این آثار بی تاثیر نبوده ست...

انتخاب زاویه از بالا( High Angle) علاوه بر آنکه به نوعی بر این شیوه ی خبر رسان و مستند وار دلالت دارد، این امکان را به مخاطب می دهد که تمامی عناصر صحنه را به آرامی از چشم بگذراند و چرخش چشم در قاب روان باشد.

استفاده از سایه در برخی فریم ها بسیار هوشمندانه صورت گرفته و این تاثیر غیر مستقیم انسان مابین فریم هایی که بر حضور انسانی دلالت دارد، تاثیر گذاری خاصی را در درک این روندِ رو به انتها برای مخاطب فراهم آورده ست. کنتراست و تاکید مناسب و صحیح بر لایه های روشن تصویر و استفاده از فرم خط و خطوط و هندسه از دیگر ارزشهای این قابهاست.