عکاس مستند با اشاره به اینکه عکاسان برای عکاسی در طی سال با مشکلات مختلفی روبرو هستند، گفت: عاشورا روزی است که عکاسان به راحتی به ثبت و ضبط وقایع آن می‌پردازند. حسن غفاری عکاس مستند اجتماعی درباره عکاسی مستند آئینی چون عاشورا گفت: بیشترین نگاهی که به رویدادها، باورها و اعتقادات انسان‌هاست توسط مردم شناسان مورد بررسی قرار می‌گیرد. اما با توجه به اینکه این اتفاقات دارای برنامه تقویمی‌ است و رویه متفاوت تری را نسبت به روزمرگی که در جامعه وجود دارد، ایجاد می‌کنند، به همین دلیل عکاسان را به سمت خودش می‌کشاند. در روزهای محرم هم که نگاه کنید تمام شهر و کشور سیاهپوش می‌شود. نشانه‌هایی که مربوط به محرم است در شهر دیده می‌شود و این روزها هم روزهای عادی نیستند. بنابراین یکی از علت‌هایی که عکاسان برای عکاسی به سفر می‌روند یافتن همین جلوه‌های متفاوت بصری و رودررو شدن با این صحنه‌هاست که برایشان جذاب و تازه است.
وی با اشاره به اینکه برای به تصویرکشیدن عاشورا هر عکاسی از یک زاویه متفاوت به این اتفاق نگاه می‌کند اظهار کرد: بچه‌های عکاس هر کدام از یک زاویه ای به محرم نگاه می‌کنند و مکان‌هایی را هم برای عکاسی شناسایی می‌کنند که به صورت گروهی یا تک نفره مسافرت می‌کنند.
غفاری در این باره افزود: کشورمان دارای تنوع قومی‌ است و این اقوام مراسم‌های سنتی متفاوتی برای عزاداری دارند. عکاسان هم با آگاهی از این موضوع به شهرهای مختلف سفر می‌کنند. مثلا هنرمندان عکاس کاشانی به خرم آباد می‌روند و هنرمندان عکاس خرم آبادی ممکن است برای عکاسی به کاشان بروند و از مراسم‌های عزاداری عکاسی کنند. عکاسی مستند آئینی به شکلی است که اگر عکاس بخواهد در فضای ذهن گرایی و سو رئال کار کند باز هم باید در چنین فضاهایی حضور پیدا کند و از محیط الهام بگیرد. این عکاس مستند با بیان اینکه در طول سال عکاسان همواره برای عکاسی با مشکلات مختلفی روبرو هستند گفت: با توجه به اینکه دوربین عکاسی و عکاسی در کشورمان همه گیر شده است معضلاتی را هم برای عکاسان حرفه ای ایجاد کرده است. چرا که دوربین‌های عکاسی برای حریم‌های شخصی ناامنی به وجود آورده است. گاهی دیده شده فردی به خاطر در اختیار داشتن دوربین عکس‌هایی گرفته و منتشر کرده که طرف مقابل از انتشار عکس‌هایش ناراضی بوده است. از طرفی مسائل قومی‌ و سیاسی هم در کشورمان مشکلاتی را در روزهای مختلف برای عکاسان به وجود آورده است. غفاری با اشاره به اینکه عکاسان در روز عاشورا کمترین مشکل را برای عکاسی دارند اظهار کرد: با توجه به اینکه در روزهایی مانند عاشورا و تاسوعا به دلیل اینکه اکثرجمعیت به یک موضوع واحد می‌اندیشند و قدم بر می‌دارند و همه چیز بر اساس این روز تعریف شده است هر کسی را در موقعیت خود می‌پذیرند. یک نفر نوحه می‌خواند، دیگری آشپزی می‌کند و یک نفر هم از مراسم عکاسی می‌کند و این لحظات را ثبت و ضبط می‌کند. در این روز دوربین پذیرفته شده است و کسی مزاحم عکاسان نمی‌شود. به همین دلیل برای عکاسان هم عاشورا روز خاصی است.