نشنال جئوگرافیک در فراخوانی از ایرانیان خواسته بود  از بین عکس های برتر 10 سال اخیر “نشنال جئوگرافیک” یک عکس را انتخاب کنند  که در نهایت ،  عکس زیر که جدال مرگ و زندگی بین قورباغه و مار را روایت می  کند. این تصویر  به عنوان برترین تصویر یک دهه اخیر انتخاب شد.

 

 

picu-frog-snake-768x1024(1)