گروه عـکاسی دانشـــگاه هنر تهران به مناسبت فرارسیدن هفـتهٔ پژوهش بعدازظهر ۲۷ آذرماه ۹۲ سه نشست عکاسی با موضوعات مختلف برگزار می‌کند. طبق اعلام دست‌اندرکاران، ریز برنامه‌های این نشست‌ها به این شرح است:

 

picu-honar

 


ذن وعــــکاســـی / کوروش شبگرد / ساعت ۱۵ تا ۱۶
عکس و  عنوان در عکاسی ایران / الهه عبدا... آبادی / ساعت ۱۶ تا ۱۷
فیلمبرداری با دوربین‌های HD-SLR/ ارسطو مــداحی / ساعت ۱۷ تا ۱۹

ذن وعکاسی:
مرحلهٔ اول: آشنایی با ذن. ذن چیست؟ به چه کار می‌آید؟ ارتباط آن با جهان هنر و هنرمند چیست؟
مرحلهٔ دوم: آشنایی با جدول آنامورفیک. کاربرد آن همراه با کارگاه عملی
مرحلهٔ سوم: آشنایی با ذن. کارگاه عملی وتئوری

بررسی نقش و جایگاه عنوان در کارکردهای بیانی عکس:
  عنوان در انتقال معنای عکس عنوان‌گذاری‌شده، به مثابهٔ ابزار اقتداریِ هنرمند عنوان‌گذار، دامنهٔ خوانشِ مخاطب از اثر را تحت تاثیر قرار می‌دهد. از این‌رو نادیده گرفتن آن در خوانش محتوای اثر همچون حذف قسمتی از عکس است. این مطالعه برای اولینبار در ایران و با هدف ایجاد حساسیت در عنوان‌گذاری و خوانش آن و کاربست آن در مباحث مرتبط با نقد اثر، به بررسی نقش و جایگاه عنوان در انتقال معنای عکاسانه می‌پردازد. درنهایت با قرارگیری عناوین عکس‌ها در الگویی مبتنی بر بررسی پیشینه‌های نظری و شناسایی حالت‌های مختلفِ شکل‌دهی معنای عکس توسط عنوان؛ عنوان عکس را جزئی موثر در بروز کارکردهای بیانی عکس می‌داند.

اصول فیلمبرداری با دوربین‌های HD-SLR:
  در این کارگاه آموزشی، پیرامون اصول فیلمبرداری با دوربین‌های HD-SLR و دوربین‌های دیجیتال سینمایی، ضرورت به‌کارگیری فیلترها، کاربرد لنزهای عکاسی و سینمایی و نارسایی‌های شاتر در این امر گفتگو خواهد شد.