بازرس انجمن خانه عکاسان ایران به برگزاری برنامه 10 روز با عکاسان ایران در21 آذر ماه اشاره کرد و گفت: فعالیت هایی که درقالب این برنامه انجام می‌شود، تلاشی برای ارتقاء هنر عکاسی و آموزش این رشته خواهد بود.

حسن غفاری افزود: این برنامه پیشتر قرار بود تیرماه برگزار شود که به خاطر شوک ناشی از افزایش بی رویه ارز و مسایل اقتصادی،حامیان مالی از تامین هزینه های برگزاری 10 روز با عکاسان ایران سرباز زدند.

وی ادامه داد: هیات مدیره انجمن عکاسان ایران همچنان برای برگزاری این برنامه مصمم بود و به همین دلیل پس از فراهم شدن شرایط،نیمه دوم آذر ماه و خانه هنرمندان را برای برگزاری این برنامه تعیین کرد.

این هنرمند عکاس به خلاءهای موجود در زمینه برگزاری برنامه های کیفی در هنر عکاسی اشاره کرد و ادامه داد: افراد پیشکسوت و پیشرو در هنر عکاسی باید شناخته شوند و 10 روز با عکاسان ایران تلاشی در این زمینه و همچنین ایجاد افق جدید در هنرمندان جوان است.

غفاری با بیان اینکه محور برنامه ها آسیب شناسی هنر عکاسی است،یادآور شد:10 روز با عکاسان ایران شامل برنامه هایی چون نمایش فیلم،کارگاههای آموزشی،نشست های تخصصی و میزگرد های آموزشی است.

علاوه بر این،نمایشگاه‌های عکسی نیز با موضوع اعتیاد، زلزله آذربایجان ،آثار عکاسان معاصر و کتاب‌ های مربوط با عکاسی برپا خواهد شد.

وی ادامه داد: برنامه تقدیر از تعدادی چهره های پیشکسوت عرصه عکاسی نیز در این مراسم گنجانده شده است.

به گفته وی، سالانه درکشور جشنواره های متعددی پیرامون عکاسی برگزار می‌شود که تنها اقدام به جمع آوری عکس های موضوعی فعالان این رشته می‌کنند و در کمتر نشست ها و کارگاه های برای تحلیل محتوایی این رشته هنری برگزار می‌شود.

برنامه 10 روز با عکاسان ایران از 21 تا 30 آذرماه در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.