برندگان مسابقه Traveler Photo نشنال جئوگرافیک معرفی شدند

چند روز پیش برندگان مسابقه Traveler Photo نشنال جئوگرافیک که هر ساله از سوی این وب‌سایت برگزار می‌شود، معرفی شدند. تصاویر ثبت‌شده انصافا حیرت‌انگیزند و غیر واقعی بودن تعدادی از آنها از جمله تصویر اول که در اتریش ثبت شده، نشانه‌ی اعتبار و زحمت عکاسان حرفه‌ای آنهاست.

  245144_1600x1200 TvyamNb-BivtNwcoxtkc5xGBuGkIMh_nj4UJHQKuoXB7wEqukpD-dbzWJoOYXEOJgPOtLUoaTNw3Zw TvyamNb-BivtNwcoxtkc5xGBuGkIMh_nj4UJHQKuoXEsTTnGsrxWDvTrxlQmstWtfmbUhM9rBVN6KQ 265478_1600x1200 262528_1600x1200 276192_1600x1200 255104_1600x1200 246138_1600x1200 245626_1600x1200 TvyamNb-BivtNwcoxtkc5xGBuGkIMh_nj4UJHQKuoXEsTTnGsrxWDvTrxlQmstWtfmbUhM9rBVN6KQ TvyamNb-BivtNwcoxtkc5xGBuGkIMh_nj4UJHQKuoXB7wEqukpD-dbzWJoOYXEOJgPOtLUoaTNw3Zw TvyamNb-BivtNwcoxtkc5xGBuGkIMh_nj4UJHQKuoXNFcyb-Gq77Opc6q4DU53QKIYrdhvxCPKoI8w