کانون نمایش های خیابانی خانه تئاتر، مسابقه عکاسی تئاتر خیابانی را با همکاری انجمن عکاسان خانه تئاتر برپا می کند.

 

picu-A0502955

به گفته «حمیدرضا نوری»؛ دبیر این مسابقه و عضو هیات مدیره کانون نمایش های خیابانی، عکاسان می توانند عکس های خود را از نمایش های خیابانی راه یافته به جشنواره های معتبر در سال های ۹۱ و ۹۲ به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند، البته عکس های جشنواره تئاتر فجر در اولویت قرار دارند.

عکاسان می توانند آثار خود را تا ۱۵ اسفند به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند. آثار منتخب هم  اردیبهشت سال ۹۳ معرفی می شوند.

گفتنی است مسابقه عکاسی تئاتر خیابانی، یک جایزه مستقل است و به صورت دو سالانه برگزار می شود، اما به دلیل برخی از مشکلات، برگزاری سومین دوره آن با تاخیر مواجه شد.