این مسابقه بین المللی در اولین سال برپایی خود، تبدیل به بزرگترین مسابقه عکاسی در ایتالیا شده است که شرکت کنندگانی از بیش از 100 کشور دنیا در آن شرکت می کنند. مجموعه عکسهایی انتخابی از عکسهای جذاب برنده شده در این مسابقه در 31 اکتبر را برای شما به نمایش می گذاریم. (ترجمه و نشر از کلوپ عکس ایران) منبع: theguardian