عکاسان برتر نخستین نمایشگاه عکاسی صنعت تاسیسات معرفی شدند. بابک کاظمی، امیرعلی جوادیان و هیوا نقشی به ترتیب به عنوان نفرات اول تا سوم نخستین نمایشگاه عکاسی صنعت تاسیسات انتخاب شدند. نمایشگاه آثار راه یافته در گالری ایوان برپاست. در این نمایشگاه ۴۱ عکس از ۳۴ عکاس راه یافته در این نمایشگاه ارایه شده است. نمایشگاه تا سه‌شنبه اول اسفند ۱۳۹۱ از ساعت ۱۵ تا ۲۰ ادامه دارد. گالری ایوان، بلوار آفریقا، چهارراه جهان کودک،کوچه کمان، پلاک ۲۵