داوری ۷۵۴۰ عکس رسیده به پنجمین جشنواره ملی عکس مشهد در روزهای ۱۶ تا ۱۹ مهرماه ۱۳۹۱ در خانه هنرمندان مشهد برگزار شد و برگزیدگان بخش‌های اصلی، آزاد، و عکسنوشت این جشنواره انتخاب شدند. هیات داوران بخش عکس متشکل از: ابراهیم بهرامی، اسماعیل عباسی، کریم ملکمدنی، ساعد نیکذات و پیمان هوشمند‌زاده با بررسی چندباره آثار، در ‌‌نهایت ۱۸۲ عکس در بخش اصلی (مشهد؛ شهری که دوستش می‌دارم) و ۳۷ عکس در بخش ویژه (آزاد) را مورد گزینش نهایی قرار دادند. همچنین هیات داوران بخش عکسنوشت این جشنواره متشکل از: علی خدایی، مصطفی مستور و پیمان هوشمند‌زاده از میان ۳۲۸ عکسنوشت رسیده، در ‌‌نهایت ۲۳ اثر را برای بخش مسابقه و چاپ در کتاب، گزینش کردند. کیارنگ علایی دبیر جشنواره با اعلام این خبر از تلاش‌ها و همراهی‌های خودجوش و فراوان بسیاری از عکاسان ایران که در طول برگزاری ۷ ماهه این جشنواره در اطلاعرسانی، مشارکت، برگزاری اردو و تبلیغ این جشنواره در فضاهای مجازی شخصیشان کوشش کردند، قدردانی و از این همدلی ابراز خوشحالی کرد. همچنین از اصحاب رسانه و مطبوعات که با حوصله، تمامی برنامه‌ها، .کارگاه‌ها و اردوهای این جشنواره را به بهترین شکل منتشر کردند و سهم بسزایی در معرفی این جشنواره داشتند، قدردانی می‌کند. این جشنواره که توسط مدیریت هنری شهرداری مشهد برگزار می‌گردد، در مراسم پایانی خود که در بهمن ۱۳۹۱ برگزار خواهد شد بر اساس رای داوران در بخش اصلی به پنج اثر برگزیده بهصورت همسطح مبلغ ۱۲ میلیون ریال، به پنج اثر شایسته تقدیر مبلغ ۳ میلیون ریال، و در بخش آزاد به سه اثر برگزیده بهصورت همسطح مبلغ ۱۰ میلیون ریال، به یک اثر برگزیده بهعنوان بهترین ویرایش تصویری مبلغ ۳ میلیون ریال و در بخش عکس نوشت به سه اثر برگزیده به صورت هم سطح مبلغ ۳ میلیون ریال اهدا می‌کند. برای اطلاعات بیشتر به اینجا و برای بازدید از عکس‌های داوری به اینجا مراجعه کنید. اسامی برگزیدگان این جشنواره بهشرح ذیل است:   عکس نوشت: