امارت دبی امسال نیز برای چهارمین سال مسابقه بین المللی عکاسی «حمدان بن راشد آل مکتوم» را برگزار می کند و عکاسان سراسر جهان تا پایان سال 2014 فرصت دارند تا عکس های خود را برای این مسابقه ارسال کنند.       picu-272_404 این جایزه که برای چهارمین سال متوالی برگزار می شود، امسال «زندگی رنگی» را به عنوان موضوع اصلی خود انتخاب کرده است و در این موضوع شش جایزه به شش عکس برگزیده اختصاص داده است. جایزه بزرگ 120 هزار دلاری، 25 هزار دلار برای نفر اول، 20 هزار دلار برای نفر دوم، 15 هزار دلار برای نفر سوم، 12 هزار دلار برای نفر چهارم و 10 هزار دلار برای نفر پنجم.       picu-273_980         جدا از این موضوع، این مسابقه عکس هایی با موضوع «چهره ها»، «عکاسی در شب» و «موضوع آزاد» نیز قبول می کند. در هر کدام از این بخش ها به سورت جداگانه مبلغ 15 هزار دلار به نفر اول، 12 هزار دلار به نفر دوم، 10 هزار دلار به نفر سوم، 8 هزار دلار به نفر چهارم و 6 هزار دلار به نفر ششم اهدا می شود.  هیئت داوران این مسابقه یک جایزه ویژه 20 هزار دلاری به یک عکاس یا موسسه عکاسی و یک جایزه 25 هزار دلاری برای پژوهش و جستجو به یک عکاس که برای گرفتن یک عکس متفاوت جشتجو تحقیق کرده است اختصاص می دهد. مجموع جوایزی که در این مسابقه اهدا می شود 400 هزار دلار است. عکاسان سراسر جهان تا پایان سال 2014 می توانند عکس های خود را از طریق وب سایت این جایزه برای ارزیابی ارسال کنند.