بیانیه انجمن هنر عکاسی استان آذربایجان شرقی در مورد جشنواره عکاسی سه بعدی گلدیران به اطلاع هنرمندان و عکاسان محترم شرکت کننده در اولین جشنواره عکاسی سه بعدی گلدیران می رساند در پی برگزاری جشنواره  فوق و اتفاقات پیرامون و حواشی بوجود آمده مخصوصاً در مرحله داوری ، نحوه اعلام نتایج داوری ، وعده های داده شده پشت تریبون توسط مدیران و همچمین ارائه گزارش کتبی هیئت مدیره در خصوص کلیات برگزاری این جشنواره و مخصوصاً مراسم اختتامیه ، لذا به استحضار میرساند با توجه به پیگیری هنرمندان محترم و نیز در پاسخ به تهدیدات برخی نفرات که خواهان عدم پیگیری مسائل بوجود آمده بودند! انجمن هنر عکاسی استان ضمن اعتراض مجدد نسبت به نحوه برگزاری جشنواره و نیز سوء استفاده از جایگاه انجمن و اعضای محترم، از تمامی اتفاقات ذکر شده خود را قویاً مبرا دانسته و اعلام برائت می نماید! و موارد ذیل به جهت آگاهی افکار عمومی و مورد اعتراض انجمن اعلام می شود: 1 –  عدم اعلام نتایج داوری به انجمن هنر عکاسی استان قبل از روز جشنواره ( انجمن هنر عکاسی بعنوان منبع انتشار فراخوان ، دعوت کننده هنرمندان و به لحاظ جایگاه تخصصی این حق را بر خود محفوظ می داند ) 2 – مشخص نبودن مکان داوری آثار! 3 – عدم نمایش عکسهای برگزیده در نمایشگاه 4 – سوء استفاده از عنوان هئیت مدیره و جایگاه انجمن عکاسی در کارهای اجرایی جشنواره توسط اشخاصی که هیچگونه پست اجرایی در هئیت مدیره فعلی  انجمن ندارند! 5 – تغییر میزان جوایز جشنواره   لذا تمامی مسئولیتهای برگزاری جشنواره و پاسخ  در مورد نحوه انتخاب آثار و همچنین تحویل  هدایای مطرح شده متوجه هئیت داوری جشنواره و شرکت برگزار کننده می باشد.