بیانیه انجمن عکاسان ایران درباره دوسالانه عکس

بیانیه انجمن عکاسان ایران درباره دوسالانه عکس

انجمن عکاسان ایران بر اساس اهدافی مندرج در اساسنامه خود همواره حامی رویدادها و جریانهای تاثیر گذار عکاسی در کشور است و بر این باور تاکید می ورزد.

انجمن ضمن استقبال از برگزاری دو سالانه های هنری، معتقد است، ماهیت انجمن ها باید بتواند متضمن استقلال و تحول کیفی جریانهای هنری به نفع تعالی جامعه هنری کشور باشد و بر همین اساس وظیفه خود می داند با حفظ رعایت اصول انجمن، با هر گونه اقدام مؤثر از سوی هر نهاد و مؤسسه ای که در جهت اصول و اهداف ذکر شده باشد همکاری بعمل آورد.

در تاریخ 03/03/1389 دعوتی از سوی شورای برگزاری دوازدهمین دو سالانه عکاسی ایران برای همکاری انجمن در برگزاری دوسالانه بعمل آمد که منجر به برگزاری جلسات متعدد از سوی نمایندگان دو طرف گردید، اما به دلیل آنکه شورا نقش انجمن را صرفا اجرایی وتشریفاتی می دید برگزاری دوازدهمین دوسالانه عکس در سال 89 منتفی گردید و متعاقبا در اردیبهشت1390 از سوی مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی دعوت مشابهی بعمل آمد که منجر به تفاهم نامه ای میان مؤسسه و انجمن مبنی بر همکاری و برگزاری دوسالانه دوازدهم تدوین و امضاء گردید. در این تفاهم نامه مقرر شد که برگزارکننده اصلی دوسالانه مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی و انجمن عکاسان ایران باشد و انجمن نقش مدیریت محتوایی و نیز انتخاب داوران، تعیین مدیر اجرایی، دعوت میهمانان و اجرای برنامه های جنبی  را بعهده گیرد.

اما پس از مدتی تاخیر در چرخه این روند، فراخوانی از سوی مؤسسه به انجمن ارسال شد که متاسفانه مفاد تفاهم نامه  فی مابین در آن رعایت نشده بود و مورد پذیرش انجمن واقع نشد و طی نامه ای انجمن مراتب پیشنهاد و اصلاح فراخوان را بر اساس مفاد تفاهم نامه به مؤسسه ارائه نمود. متاسفانه تاکنون 13/06/1390 هیچگونه پاسخی از سوی مؤسسه به انجمن داده نشده و موضوع همکاری و برگزاری دوسالانه کماکان در تعلیق به سر می برد.

انجمن ضمن تاکید مجدد بر اهداف و مسئولیت کنونی خود در قبال اخبار غیر موثق و نادرست احتمالی وظیفه خود می داند که مراتب فوق را جهت شفاف سازی این روند به اطلاع اعضاء محترم و جامعه عکاسی ایران برساند و از تلاش خود برای تعامل منصفانه و رعایت حقوق و اهداف انجمن مطلع گرداند.

هیات مدیره انجمن عکاسان ایران

بیانیه هیات مدیره در سایت این انجمن

کاربر مهمان