بیانیه داور دوره آبان ماه با موضوع آزاد : افشین شاهرودی

بیانیه داور دوره آبان ماه با موضوع آزاد : افشین شاهرودی

  عکسهای شما را در سایت 1pix دیدم 

  تلاشتان ستودنی و ارزشمند است

  این تصویر را انتخاب کردم به خاطر فضا سازی محکم و قوی و همچنین ارتباط با ایجاد یک پارادوکس که وضعیت انسان امروز را تداعی می کند. گویای انسانیست که میان هست و نیست و یا میان آینده و گذشته معلق است.

 

چهار عکس برتر این دوره

un intelligible but....

 

no title

 

تقارن طبیعت

 

اتصال

 

عکس برتر موضوع نور

Worng Way

عکس برتر دوره گذشته،اثر : حسین زارع   .   یادداشت داور ...

کاربر مهمان