عکاسی هنر دوربین برداری نیست اما دوربین برداران می دانند که عکاسی هنری سخت و گران است.   سخت از آن بابت که سادگی نظر ابتدایی به هر عکس را در جان کشف و ثبت نمی یابی و گران از آن جهت که در مسیر دست یافتن به هر عکس! باید که از خیلی لذات گذشت. هر قطعه عکس می تواند آینه ای باشد که احساس، ذهنیات و نگاه انسان را بیان کند. البته عکاس هم بایستی اهل نظر باشد و همینگونه باید نظر اندازد تا لایه های زمان و موقعیت و جامعه را به خوبی بشناسد و موثر باشد. عکاسی نیازمند بینشی است که باید دانست از چه چیز؟ و چرا عکس می گیری؟ و این دانش مستلزم داشتن اطلاعات درخور و دانایی و توانایی است تا موجب نگره هایی خلاق و تاثیرگذار شود. نخستین جشنواره استانی پیر تاکستان در بخش عکس پذیرای آثاری از جای جای این استان بود که در گام نخست می بایست رسالت اطلاع رسانی گروه برگزارکننده را ستود و در گام بعدی شایسته است نکاتی را در مجموع ارزیابی و بررسی آثار به شرکت کنندگان و مخاطبین بیان کرد. دبیرخانه در کمترین زمان ممکن و با فراخوانی مختصر در ارایه اطلاعات لازم با پذیرش چندصد قطعه فایل عکس رسیده، استعداد و تمایلی از سوی مستعدین و علاقه مندان در استان را کشف کرد که در نوع خود کشفی مناسب و ثبتی مستند شمار می آید. باور به وجود این استعداد در سطح استان مسئولیت متولیان و صاحبان امضا و اعتبار را چندین برابر سنگین تر می نماید تا در این تنگنای موجود فرهنگی و هنری با یکدلی و مشارکت های لازم در پرورش این استعداد آنچه را که وظیفه می نامند با انگیزه رضایت پروردگار به بار بنشانند. البته در گیر و گرفتاری های مرسوم و رایج اداری و مضموم دولتی، تلاش و صبوری شخصیت ” منصور رحمانی ” ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و گروه اجرایی در پیگیری و به نتیجه رساندن جشنواره بی هیچ ردی از تملق شایسته ارج نهادن و تقدیر است. اما آنچه لازم به بیان است سخنی است با برگزارکننده و شرکت کنندگانی که یا در فهرست مشارکت کنندگان افتخار آفرین برای استان هستند و یا در میان اسامی صاحبان عکس در نمایشگاه! سخنی با برگزارکننده ! بالابردن سطح کیفی عکس ها منوط به برنامه ریزی و برگزاری کارگاه ها، آموزش ها و برپایی سفرهای عکاسی با حضور اساتید عکاسی است تا بتوان دستاورد سالانه این زحمات و مدیریت ها را با برگزاری یک جشنواره مورد سنجش قرار داد. و سخنی با صاحبان عکس در نمایشگاه! بدون تردید نگاه شما در مرحله سنجش و مقایسه دارای فاکتورهایی ارزشمند شناخته شده است که توفیق حضور در فهرست عکاسان راه یافته را دارید ولی این مهم برای شما بایستی یک امکان باشد برای همراهی با دیگر مشتاقان و علاقه مندانی که هم استانی شما هستند و محتاج به دانش و تجربه شما. تلاش برای تکمیل آنچه در درون دارید و انتقال به مشتاقان این تجربه ها راهی است برای تهذیب و ارتقای سطح استانداردهای لازم حضور نسبت به دیگر جشنواره های معتبر سراسری و بین المللی. و اما شرکت کنندگان! حقیقت حضور شایسته قدردانی است و نفس عدم راهیابی عکس به مرحله نمایشگاه دلیلی برای نگاه خارج از محور و بر مدار ضعف چرخیدن نیست چرا که در مواجهه و مقایسه است که قدرت نگاه و جایگیری و چگونگی مواجهه با موضوع و عناصر زیبایی شناختی در تصویر بر هم پیشی می گیرند و انتخاب این آثار به منزله نفی هرگونه ارزش در سایر آثار نیست پس باورمان باید همان باشد که انگیزه حضور شرط توفیق است و بس. در نهایت ذکر این نکته ضروری است که عکس های راه یافته مطابق با ضوابط باز فراخوان انتخاب شده و آثاری که به عنوان برگزیده و تقدیری معرفی شده اند از برتری محسوسی برخوردار بوده اند که هم به لحاظ نوجویی و خلاقیت در ساختار و هم به لحاظ معنا و محتوا دارای لایه های ارزشمند بصری بوده اند. در پایان هیات داوری امید دارد که با برخورد موضوعی و آموزش های لازم در خصوص نقش رنگ در انتخاب مفاهیم و دلایل حذف آن از عکس و همچنین آموزش های لازم در خصوص بکارگیری تک عکس و تعریف و نقش مجموعه عکس، شاهد هرچه تکمیل تر شدن، تعالی و رونق هرچه وسیعتر این جشنواره در دوره های پیش رو باشد. مهدی وثوق نیا، علی رضا رحمانی و مهدی سروری