دبیربخش عکس جشنواره فیلم و عکس همراه تهران ورود هنر عکاسی به بخش های میانی جامعه را از اهداف این رویداد برشمرد و گفت که بیش از 17 هزار قطعه عکس برای شرکت در این جشنواره ارسال شده است.   picu     مهدی مقیم نژاد افزود: از نظر کمی ارسال 17 هزار اثر در یک بخش رقابتی، رقم بسیار بالایی بوده و دلیل آن هم جنبه مردمی ابزار کار، یعنی تلفن همراه است. وی آشنایی مخاطب عام با عکس خوب را از اهداف جشنواره هنری فیلم عکس همراه دانست و افزود: برگزاری رقابتی با استفاده از تلفن همراه سبب شد که جشنواره های هنری که اغلب به قشرخاصی از هنرمندان یا روشنفکران اختصاص داشت، مردمی تر شود و همه شهروندان از گوشه و کنار کشور برای این رقابت اثر ارسال کنند. این هنرمند عکاس با یادآوری اینکه آثار در مرحله انتخاب قرار دارد، توضیح داد: تعداد بسیار زیادی از آثار متقاضی در حد متوسط هستند و در عین حال آثار قوی هم می‌توان در میان این تصاویر یافت که این به منزله شناخت استعدادهای هنری است. عضو هیات علمی دانشگاه هنر تاکید کرد که رشته عکاسی با سایر رشته ها و یا در مقایسه با بخش دیگر این جشنواره یعنی فیلمسازی با تلفن همراه تفاوت دارد، چرا که فیلمسازی پیچیدگی های خاص خود را داشته و از این رو شرکت کنندگان این رشته کمتر از بخش عکس هستند. مقیم ن‍ژاد همچنین ادامه داد: تلفن همراه در سراسر دنیا یک وسیله عام و در دسترس است که اختصاص به هیچ گروه و رده سنی خاصی نداشته و استفاده از آن نیاز به مهارت یا تخصص خاصی هم ندارد. جشنواره فیلم و عکس همراه تهران در دو بخش عکس و فیلم، اثر می‌پذیرد و 4 تا 6 اردیبهشت ماه امسال آثار منتخب به نمایش در می‌آید. برگزیدگان این جشنواره 10 اردیبهشت معرفی می‌شوند.