تعویق مراسم پایانی سومین سوگواره لحظه‌های عاشورایی

تعویق مراسم پایانی سومین سوگواره لحظه‌های عاشورایی
^60^table dir=^92^^34^rtl^92^^34^ width=^92^^34^100%^92^^34^^62^ ^60^tbody^62^ ^60^tr^62^ ^60^td valign=^92^^34^top^92^^34^^62^^60^br /^62^ ^amp;^nbsp;تعویق مراسم پایانی سومین سوگواره لحظه^amp;^zwnj;های عاشورایی^60^br /^62^ مراسم پایانی سومین سوگواره لحظه^amp;^zwnj;های عاشورایی که قرار بود در روز پنج^amp;^zwnj;شنبه 23 تیر 90 در مشهد برگزار شود به زمان دیگری موکول شد^60^/td^62^ ^60^td valign=^92^^34^top^92^^34^^62^^amp;^nbsp;^60^/td^62^ ^60^/tr^62^ ^60^/tbody^62^ ^60^/table^62^ ^60^p^62^مسعود زارعیان دبیر سومین سوگواره لحظه های عاشورایی، دلیل این تعویق را عدم حمایت نهادهای مرتبط با این سوگواره و عدم صدور مجوز انتشار کتاب سوگواره تا این لحظه اعلام کرد و گفت: دبیرخانه سومین سوگواره عاشورایی پاسخ^amp;^zwnj;گویی شفاف به هنرمندان شرکت کننده را وظیفه اخلاقی خود می^amp;^zwnj;داند و ضمن قدردانی از صبوری این هنرمندان اعلام می^amp;^zwnj;کند که آیین پایانی این سوگواره در شهریورماه سال جاری، به^amp;^zwnj;طور مستقل و آن^amp;^zwnj;گونه که شایسته هنرمندان عاشورایی کشورمان است برگزار کرده و زمان دقیق آن متعاقبا اعلام خواهد شد.^60^/p^62^
کاربر مهمان