تلاش شرکت نیکون برای ساخت اتصال منحصر به فردی که برای خنک کردن دوربین از طریق دهانه سه پایه سیستم خنک کننده سنسور DIY را دیگر فراموش کنید. نیکون راه حل بسیار بهتری برای این مشکل دارد. در تحقیقیت اخیر، کمپانی نیکون به دنبال تولید و طراحی اتصال جدیدی برای خنک نگه داشتن دوربین است. این اتصال در کف دوربین قرار می گیرد و هوای خنک را از تغییر دهانه ی سه پایه به داخل دوربین منتقل میکند. در واقع اگر کامپیوترها می توانند از فن های خنک کننده استفاده کنند چرا دوربین های کامپکت نتوانند. در دیاگرام باید چگونگی کارکرد این فرآیند نشان داده است. هوا توسط یک اتصال گریپ مانند که دارای یک فن لاغر می باشد مکیده و به داخل دهانه لنز فرستاده میشود و بعد ازاینکه هوا خنک وظیفه خود را انجام داد و تبدیل به هوای گرم شد این های گرم از طریق یک خروجی که میتواند حفره های میکروفن باشد خارج میشود. قصد ساخت یک وسیله خارجی خنک کنند جانب فن را خیلی در نوع خود یک حرکت هوشمندانه می باشد. شما می توانید این وسیله جانبی را در فصل زمستان به طور کامل کنار بگذارید و واضح است که این عمل از وزن ثابت دوربین خواهد کاست. تنها مشکل کمپانی در جهت ساتخن چنین و سیله ای این می باشد. که از درزگیری محیطی درزهای اتصال این فن جانی اطمینان حاصل کند چون سنسورهای دوربین های کامپکت به شدت مستعد جذب گرد و غبار می باشد.