به دلیل استقبال عکاسان محترم و برای تامین شرایط مناسب برای دریافت آثار متقاضیان شرکت در جشنواره عکس گردشگری دالاهو ، مهلت دریافت آثار که قرار بود ۲۷ دی ماه به پایان برسد تا روز دوشنبه ۲ بهمن ماه تمدید شد. dalahoo-pixtour.ir-Poster-ok   علاقمندان برای شرکت در نخستین جشنواره عکس گردشگری دالاهو  تا پایان وقت اداری ۲ بهمن ماه فرصت دارند آثارشان را از طریق نشانی اینترنتی www.pixtour.ir ارسال نمایند . این جشنواره با هدف ارج نهادن به ارزشهای هنر عکاسی در گردشگری  توسط  شرکت گردشگری دالاهو  و کلوپ عکس ایران برگزار می گردد.