به نقل از دبیرخانه این جشنواره مهلت تعیین شده در متن فراخوان دومین دوره جشنواره عکس ایران شناسی بنا بر زمان اعلام شده جهت برگزاری جلسه ارزیابی و داوری عکس های رسیده به دبیرخانه تا پایان مهرماه جاری مورد تمدید قرار گرفت. مهلت ارسال عکس به دومین جشنواره عکس ایران شناسی تمدید شد.
در متن خبر اعلام شده توسط دبیرخانه این جشنواره آمده است: مهلت دریافت آثار دومین جشنواره عکس ایران شناسی با توجه به هماهنگی های بعمل آمده در خصوص زمان داوری آثار رسیده در اوایل آبان ماه سال جاری، تا پایان مهرماه تمدید می شود و تمامی عکس هایی که تا پایان زمان اداری روز یکشنبه سی ام مهرماه 1391 توسط پست و یا تحویل حضوری به دبیرخانه رسیده باشد توسط دبیرخانه دریافت و به جلسه داوری تحویل خواهد شد. همچنین دبیرخانه ضمن توصیه به تمامی شرکت کنندگان مبنی بر ارسال آثار در هنگام مقرر و زمان مناسب تاکید کرد: زمان اعلام شده به هیچ عنوان قابل تمدید نبوده و برگزارکننده تمامی آثاری را که پس از موعد اعلام شده به دبیرخانه رسیده و یا تحویل شود، به احترام سایر شرکت کنندگان و ضرورت اجرای مفاد فراخوان، مجاز به ورود به جلسه داوری نخواهد دانست. جوایز اعلام شده این دوره، دیپلم افتخار و مبلغ 20 میلیون ریال(دومیلیون تومان)، به عکاسان 10 عکس برگزیده هیئت داوران تعیین شده است. لازم به ذکر است دومین جشنواره عکس ایران شناسی توسط بنیادایران شناسی برگزار و داوری این دوره را: افشین بختیار، محمدمهدی رحیمیان، فرهاد سلیمانی، سیف ا.. صمدیان، محمد مترجم زاده عهده دار می باشند.