مهلت دریافت آثار چهارمین جشنواره عکس زنان و زندگی شهری با توجه به استقبال عکاسان، تا ۳۰ آذر‌ماه سال جاری تمدید شد. دبیرخانه این جشنواره با توجه به استقبال هنرمندان و تماس‌های مکرر عکاسان برای ارائه آثار به دبیرخانه‌های مستقر در مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران و دبیرخانه مرکزی، مهلت دریافت آثار را تا ۳۰ آذر‌ماه تمدید کرد.     جشنواره سراسری عکس زنان و زندگی شهری در بخش‌های زنان و شهرنشینی، زنان و زندگی اجتماعی، زنان و خانواده، زنان، فرهنگ و تعلیم و تربیت و زنان و توانمندی‌های فرهنگی ـ اجتماعی و همچنین بخش ویژه با موضوع فرصت‌های ایجاد شده برای بهبود زندگی زنان در شهر تهران برگزار می‌شود. مینو فرشچی، رعنا جوادی، امیرعلی جوادیان، محسن شاندیز و فرزاد هاشمی چهارمین جشنواره عکس زنان و زندگی شهری را داوری خواهند کرد. لازم به ذکر است که عکس‌های برگزیده در حوزه زندگی شهری زنان از ۱۱ تا ۲۲ بهمن ماه در خانه هنرمندان ایران به قاب تصویر کشیده خواهند شد.