معاون فرهنگی حوزه هنری استان البرز گفت: تور عکاسی البرز به ابنیه تاریخی کاشان می‌رود.به گزارش روابط عمومی حوزه هنری استان البرز، اسماعیل آجرلو اظهار داشت: در پی برگزاری کارگاه‌های مهارت افزایی عکاسی توسط خانه عکاسان حوزه هنری استان البرز، تور عکاسی در شهر کاشان برگزار می‌شود. وی ادامه داد: پس از اتمام نخستین کارگاه مهارت‌افزایی و آشنایی شرکت کنندگان با تکنیک‌های مختلف عکاسی، برگزاری تور عکاسی در ابنیه تاریخی شهر کاشان توسط خانه عکاسان حوزه هنری استان البرز برنامه‌ریزی شد. آجرلو افزود: این تور عکاسی ویژه هنرجویان این کارگاه بوده و اواخر شهریور ماه برگزار خواهد شد. معاون فرهنگی حوزه هنری استان البرز ادامه داد: عکاسان شرکت کننده در این تور به همراه اساتید خود آقایان کاوه قبادی و علی مهاجران مباحث تئوری مطرح شده در کارگاه مهارت‌افزایی را به صورت عملی تجربه کرده و از بافت قدیمی و ابنیه تاریخی شهر کاشان عکاسی می‌نمایند. خانه عکاسان حوزه هنری استان البرز برای دوره جدید کارگاه مهارت‌افزایی و تکنیک عکاسی از علاقه‌مندان ثبت نام می‌نماید.