عکاسی به نام Eric Pickersgill، پروژه عکاسی به نام Removed را راه اندازی کرد که هدف آن نشان دادن تاثیرات ناشی از استفاده از تبلت و موبایل بر زندگی روزانه و روبط صمیمی ما با دوستان و خانواده است. اریک با حذف کردن موبایل و تبلت از صحنه ها، تصاویر عجیبی را خلق کرده است و همین باعث می شود که شما به رابطه خود با فناوری کمی فکر کنید. (ترجمه و نشر از کلوپ عکس ایران) اریک در این عکس ها نشان داده است که چگونه انسان ها مجذوب تلفن ها و تبلت های خود شده اند. بعد از اینکه اشخاص موافقت کردند که در عکس ها حضور داشته باشند، اریک از آنها خواست تا بدون موبایل یا تبلتی در دست، فقط به صورت نمایشی طوری رفتار کنند که انگار آنها را در دست دارند و با آنها کار می کنند. هدف بعضی از این عکس ها، نشان دادن دیواری است که با وجود تکنولوژی بین افراد کشیده شده است. ایده این طرح بعد از اینکه اریک خانواده ای را در یک کافه دید، به ذهنش رسید. او در این رابطه، این چنین می گوید:
آن خانواده پشت میز کناری من نشسته بودند، کاملا بی ارتباط با همدیگر، در سکوت کامل، حرفی با هم نمی زدند. پدر و دو دخترش، هرکدام گوشی های خود را در دست داشتند. مادر خانواده یا گوشی نداشت و یا تصمیم گرفته بود که آن را کنار بگذارد. او به پنجره خیره شده بود، ناراحت و تنها، در کنار نزدیک ترین اعضای خانواده اش. هر چند دقیقه یک بار، پدر خانواده خبر آنلاینی را اعلام می کرد، اما کسی جوابی نمی داد. بسیار بابت تکنولوژی که ارتباطی را جایگزین ارتباطی دیگر کرده بود، ناراحت شدم. تا آن موقع هیچوقت چنین صحنه ای را ندیده بودم، پس از دقایقی مادر خانواده هم تلفنش را از کیفش درآورد! این عکس ها بازتاب آنچه که در این روزها می بینم است. ما یاد گرفته ایم تا بازتاب آنچه که یک شخص در حال استفاده از آن است را در بدن آن شخص ببینیم. در این عکس ها هم با وجود حذف دستگاه های الکترونیکی، با دیدن فرم دستان افراد می توانیم آنچه را که در دست دارند، تجسم کنیم.
منبع: petapixel