ده امین دوره ازین جشنواره معتبر جهانی با کسب مدال طلای فیاپ  محمد رضا مومنی  و مدال برنز فیاپ برای   وحید بابائی  به کار خود پایان داد . این جشنواره با شرکت صدها عکاس از کشورهای مختلف جهان هرساله برگزار میگردد.
 
 
romani
 
 
 
همچنین دو اثر دیگر از محمد رضا مومنی در بخش آزاد و طبیعت مورد تقدیر هیئت داوران قرار گرفت. ازین دو هنرمند عضو ” گالری عکاسان حرفه ای ایران  1PiX “  به ترتیب 3 و 2 اثر در دوبخش آزاد و طبیعت نیز پذیرفته شده است .