با پایان مهلت ارسال آثار به 9711 عکس از 1070 عکاس به دبیرخانه «جشنواره عکس رشد» ارسال شده است.به گزارش دبیرخانه هفتمین دوره جشنواره عکس رشد، با پایان مهلت ارسال آثار، 9711 عکس از 1070 عکاس به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است. 

بر اساس این گزارش، در بخش اصلی این جشنواره که در چهار گرایش: «آموزش و پرورش»، «ایران سرزمین پرگهر»، «کار و جهاد اقتصادی» و «زنگ هنر» برگزار خواهد شد، 7706 اثر از 786 عکاس به دبیرخانه ارسال شده است. در بخش دانش‌آموزی نیز 284 عکاس 2005 عکس را به دبیرخانه جشنواره ارسال کرده‌اند.

آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره، توسط هیئت داوران (آقایان اسماعیل عباسی، فرهاد سلیمانی، دکتر محمد ستاری، اسعد نقشبندی و مجید ناگهی)، داوری خواهد شد و آثار برگزیده در گالری صبا به نمایش در خواهد آمد.