اهداف جشنواره: - تشویق جامعه هنری کشور و ترغیب هنرمندان عکاس برای پرداختن به موضوع های مرتبط با قرآن کریم. - استفاده از ظرفیت هنر عکاسی برای ثبت و انتقال نقش قرآن در جوامع اسلامی. - ایجاد زمینه مناسب برای رقابت سازنده در جهت ارتقای سطح کیفی و کمی هنر عکاسی با محوریت قرآن. - فراهم آوردن بستری مناسب برای بروز و ثبوت استعداد های جوان. - گسترش فرهنگ قرآنی در آثار بصری. - آشنائی بیشتر جامعه علی الخصوص نسل جوان با مفاهیم قرآنی.
موضوع: بخش اصلی:  انسان از منظر قرآن منابع: سوره های مبارکه الانسان و العصر با استفاده از تفاسیر المیزان و نمونه و کتاب انسان در قرآن نوشته استاد شهید مطهری بخش ویژه: قرآن کریم، کتاب بیداری بخش‌های جشنواره: بخش اصلی: انسان از منظر قرآن منابع: سوره های مبارکه الانسان و العصر با استفاده از تفاسیر المیزان و نمونه و کتاب انسان در قرآن نوشته استاد شهید مطهری بخش ویژه: قرآن کریم، کتاب بیداری شرایط شرکت: - 1) شرکت برای تمامی عکاسان و هنرمندان در جشنواره آزاد است. - 2) هر عکاسی می تواند حداکثر 10 اثر به صورت تک عکس و 7 اثر به صورت مجموعه عکس به دبیرخانه ارسال نماید. - تبصره 1- آثار ارسالی می تواند به صورت آنالوگ یا دیجیتال و به شکل رنگی یا سیاه و سفید عرضه شود. - تبصره 2- آثاری که به صورت آنالوگ می باشد باید به صورت اسکن شده از طریق سامانه اعلام شده ارسال گردد. - تبصره 3- فایل عکس ها و نگاتیو آثار باید نزد عکاس موجود باشد. - تبصره 4- آثار ارسالی مورد قضاوت قرار گرفته و از میان برگزیدگان از تعدادی هنرمند جهت شرکت در کارگاه دعوت به عمل می آید و داوری نهایی از بین عکسهای تولیدی در کارگاه صورت می پذیرد. - تبصره 5- عکاسانی که در مرحله اول جهت حضور در کارگاه انتخاب می شوند در صورت عدم حضور آثارشان در دو مرحله مورد داوری و قضاوت قرار می گیرد. - 3) هنرمندان می بایستی عکسهای ارسالی خود را شماره گذاری نمایند، به صورت نمونه باید" نام عکاس ... شماره 1 " زیر هر عکس قید شود. - 4) آثار بایستی از طریق ثبت نام در سامانه اینترنتی به نشانی:www.quranfestival.ir به صورت دیجیتال و با فرمت jpeg در اندازه 70*50 سانتی متر و با رزو لیشن 300 dpi ارسال شود و همرا با آن یک قطعه عکس پرسنلی هنرمند ارائه گردد. - 5) کلیه شرکت کنندگان می بایستی فرم مشخصات خواسته شده را در سایت قید شده تکمیل و ارسال نمایند و تکمیل فرم از سوی هنرمند به منزله پذیرش مقررات جشنواره می باشد. - 6) به آثاری که پس از مهلت مقرر به دبیرخانه ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. - 7) برگزار کنندگان از پذیرفتن عکسهایی که فاقد کیفیت مطلوب بوده و با مقررات اعلام شده تطبیق نداشته باشد و عکسهای ویرایش شده توسط نرم افزارها معذور می باشند. - 8) برگزار کنندگان حق استفاده از عکسها را با نام پدید آورنده در انتشارت برای خود محفوظ می دانند. - 9) تصمیم گیری در مورد کلیه مسائل پیش بینی نشده و ابهامات احتمالی بر عهده مدیریت و شورای برگزاری خواهد بود. - 10) کتاب جشنواره به صورت چاپ شده برای کلیه عکاسانی که عکسهایشان به بخش مسابقه راه یافت اهداء خواهد شد. رنامه زمانی مهلت ثبت‌نام:  ۳۰ مهر ۱۳۹۱ مهلت ارسال آثار:  ۲۰ مهر ۱۳۹۱ داوری اولیه:  ۰۷ آبان ۱۳۹۱ داوری نهایی:  ۲۲ آبان ۱۳۹۱ اختتامیه و اهدای جوایز:  ۲۳ آبان ۱۳۹۱
جوایز جشنواره: * جوایز بخش اصلی: - تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و پنجاه میلیون ریال به نفر اول - دیپلم افتخار و مبلغ سی میلیون ریال به نفر دوم - لوح تقدیر و مبلغ بیست میلیون ریال به نفر سوم - لوح یادبود و مبلغ پانصد هزار ریال به سایر آثار( به ازای هر عکس) راه یافته به مسابقه به استثنای برندگان مسابقه. بخش ویژه: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و پانزده میلیون ریال به برنده بخش ویژه تبصره: اساتید کارگاهها می توانند بر اساس فعالیت شرکت کنندگان در کارگاه سه دیپلم افتخار یا لوح تقدیر به همراه مبلغ ده میلیون ریال اهداء نمایند. اطلاعات ارتباط با جشنواره شماره دبیرخانه:  ۰۱۵۱۳۱۰۶۳۷۰ - ۰۹۳۹۵۳۸۴۲۳۱ نمابر فستیوال:  ۰۱۵۱۳۱۰۶۳۷۰ ایمیل جشنواره:  ci_sari86@yahoo.com وب سایت جشنواره:  www.quranfestival.ir نشانی دبیرخانه:  - سـاری ، ابتدای بلوار خزر، سه راه ملا مجدین، ساختمان خرسند، انجمن سینمای جوانان مازنــدران دفتر ساری نحوه ارسال آثار: علاقه مندان می توانند جهت ارسال آثار به نشانی زیر مراجعه کنند آثار خود را به نشانی: www.quranfestival.ir ارسال نمایند. و یا پس از ثبت نام در سامانه ، CD عکس را به دبیرخانه جشنواره ارسال نماید.