تشخیص چهره در دوربین های دیجیتال امروزه بیشتر دوربین های دیجیتال دارای قابلیتی هستند به نام تشخیص چهره یا .Face Detection این ویژگی به دوربین کمک می کند تا چهره افراد را در تصویر شناسایی کند و دوربین را به نحوی تنظیم کند تا از تار شدن، درخشندگی زیادی و تیره شدن چهره افراد در تصویر جلوگیری کند.به عبارت دیگر با این تکنولوژی کلیه پارامتر های دوربین به گونه ای تنظیم می شود تا تصویر افراد واضح و شفاف در عکس ظاهر شود. این تکنولوژی زمانیکه در صحنه عکاسی تعداد زیادی اشیاء مختلف یا افراد زیادی وجود دارد. یا زمانیکه فرد دور از دوربین قرار دارد یا زمانیکه شخص در حال حرکت به سمت دوربین است بسیار مفید است.

 

picu-vijegihaye dorbine digital

 


 بعضی از دوربین های دیجیتال یک قابلیت ردیابی هم دارند. به طوریکه عکاس می تواند اولویت را به یک چهره خاص بدهد. این ویژگی برای عکاسی در اماکن پر ازدحام و شلوغ مانند مدارس و ... بسیار کارآمد است. روبروی دوربین بایستید. صورت فرد باید روبروی دوربین قرار گیرد تا سیستم تشخیص چهره بتواند بهتر کار خود را انجام دهد. این سیستم در نور مناسب بهترین کارایی را دارد. این تکنولوژی پایه سخت افزاری دارد. هر چند از نظر نرم افزاری هم بر روی آن بسیار کار شده است بنابراین معمولاً از زوم دستی و انجام تنظیمات بوسیله عکاس بسیار سریعتر است.