url-71

افشین شاهرودی گفت: خانه‌ی عکاسان ایران برخلاف محبوبیت و مقبولیت سال‌های اول تأسیسش، سال‌هاست که چندان مورد حمایت عکاسان ایرانی نیست و حال و هوای دولتی گرفته است. افشین شاهرودی - مدرس عکاسی در دانشگاه  درباره‌ی خانه‌ی عکاسان ایران اظهار کرد: در مقطعی که خانه‌ی عکاسان ایران شکل گرفت، توانست جایگاه مناسبی پیدا کند و تعداد زیادی از عکاسان هم جذب این مرکز شدند و فعالیت‌های قابل توجهی هم انجام شد؛ ولی این مرکز به مرور زمان اهمیت خود را از دست داد و به سمتی رفت که در عرصه‌ی عکاسی فقط حضور فرمایشی داشت. او ادامه داد: خانه‌ی عکاسان ایران برخلاف نامش که جایگاهی در فعالیت‌های عکاسی داشت، حال و هوای دولتی گرفته و در حمایت از دولت عمل کرده است. در حالی‌ که هنر نمی‌تواند دولتی باشد، اگر هنر دولتی شود، ضایعاتی ایجاد خواهد کرد. خانه‌ی عکاسان هم در همین جهت حرکت کرد و هرچه زمان گذشت، بیشتر از عکاسان فاصله گرفت. وی درباره‌ی تغییراتی که در بخش مدیریتی خانه‌ی عکاسان ایران انجام شده است، گفت: اکنون زمانی نیست که بتوانیم قضاوت کنیم که این تغییرات مناسب بوده است یا خیر، چون هیچ تغییری به خودی خود بد یا خوب نیست. این عملکرد مدیر یک مجموعه است که ثابت می‌کند تغییراتی مثبت یا منفی بوده است. در این مورد نیز این عملکرد رییس خانه‌ی عکاسان است که نشان خواهد داد اعتماد از دست رفته به‌دست می‌آید یا خیر. این هنرمند عکاس ادامه داد: البته باید به این نکته توجه کرد که سمت و سوی دولتی گرفتن، نتیجه‌ی عملکرد مدیر قبلی نبود، بلکه پیش از او و از اواخر ریاست احمد ناطقی بود که چنین اتفاقاتی در این مجموعه افتاد. او در پاسخ به این پرسش که چقدر می‌توان از خانه‌ی عکاسان ایران که زیرمجموعه‌ی حوزه‌ی هنری است‌ انتظار داشت که هنرمندان را تحت پوشش خود قرار دهد، گفت: وقتی اسم مرکزی «خانه‌ی عکاسان ایران» می‌شود، یعنی این مرکز با این هدف تأسیس شده که تعداد زیادی از هنرمندان عکاس را تحت پوشش خود قرار دهد؛ ولی عملکرد این خانه تا کنون چنین نبوده است. ضمن این‌که باید در نظر داشت که این خانه از ابتدای امر نیز زیرمجموعه‌ی حوزه‌ی هنری بوده، اما در ابتدای امر عملکرد قابل دفاعی داشته است.