اولین نمایشگاه عکس هدی اصغری با عنوان خیشخان در نگارخانه فرهنگ قم برپا شده است .

 

khishkhash-picu

 


دراین نمایشگاه 28 قطعه عکس رنگی در اندازه چهل در شصت  دربرگیرنده بادگیرهای کاشان در معرض دید علاقه مندان قرار گرفته است .


علاقه مندان می توا نند از دوم تا ششم شهریور از ساعت 9 تا 13 و 17 تا 21 از نمایشگاه دیدن نمایند .
آدرس : قم خیابان شهید فاطمی نگارخانه فرهنگ