افشین شاهرودی، مرتضی جانبخش و مهدی حسینی به عنوان داوران جشنواره ملی عکس"تیبا در زندگی شهری" معرفی شدند.    
  • تگها :