دبیرخانه این دوسالانه با معرفی گروه داوران از پذیرش آثار عکاسان داخلی و خارجی در سومین دوسالانه عکس فرش دستباف ایران استقبال کرده و تا این لحظه کماکان 28 بهمن ماه جاری را به عنوان آخرین مهلت ارسال عکس از سوی برگزارکننده معرفی کرده است.  
این دوسالانه برای سومین دوره پیاپی برگزار شده و مجید سعیدی، اسماعیل عباسی، سیف الله صمدیان، رضی میری و ساعد نیک ذات مسئولیت داوری این دوره از دوسالانه را عهده دار می باشند. دبیری این دوسالانه را محسن زین العابدینی و وجیه الله شیرمحمدی مدیریت اجرایی این رقابت را برعهده دارند.
  همچنین دبیرخانه تاکید کرده است که متقاضیان لوح(CD) های ارسالی حاوی فایل آثار خود را پیش از اتمام موعد ذکر شده -28 بهمن ماه- به نشانی دبیرخانه سومین دوسالانه عکس فرش دستباف ایران مسابقه پست نمایند. دبیرخانه این دوسالانه در تهران، ضلع غربی میدان ولیعصر(عج)، وزارت صنعت، معدن وتجارت، طبقه چهارم، روابط عمومی مرکزملی فرش ایران واقع شده است.