۱۳ اثر ویدئوآرت و ۴۴ فوتوآرت شرکت کننده درششمین دوسالانه هنرهای تجسمی هنر جوان امروز( ۲۵ تیرماه) توسط هیات داوران در یک مرحله داوری شدند.

به نقل از پایگاه خبری حوزه هنری، آثار ویدئوآرت و فوتوآرت توسط هیات داوران این بخش جشنواره ؛عبدالمجید حسینی راد، احمد نادعلیان، محسن راستانی و سیدمحمد ستاری مورد بررسی قرار گرفتند.

اصغر کفشچیان مقدم، دبیر هنری ششمین دوسالانه هنر جوان، در خصوص معیارهای داوری این ۲ رشته  اظهار داشت: مهم ترین ویژگی دارا بودن همه شاخصه های ویدئوآرت است به این معنا که اثر بتواند از طریق ساختارهای نمایشی بدون تکیه به روایت مخاطب را به چالش بکشاند و دومین مورد موضوع است. طبیعتا آثاری که با موضوع جشنواره در این بخش یعنی خانواده مرتبط است مورد داوری قرار خواهد گرفت.

picu

وی در ادامه افزود: در فوتوآرت نیز استفاده از ساختارهای بصری بدون توجه به ساختارهای زیباشناسانه عکس که بتواند قابلیت های بیانی را از طریق امکانات و ابزارهای عکاسی به چالش بکشاند مورد توجه هیات داوران است.

کفشچیان مقدم همچنین در خصوص تفاوت هنر عکاسی و فوتوآرت گفت: تفاوت فتوآرت با هنرعکاسی این است که عکاسی بیشتر متمرکز بر ساختارهای زیبایی شناسانه عکس است که این ساختارها ممکن است در دوره ای کلاسیک و در مقطعی مدرن باشد. اما در فوتوآرت از ابزارها، قابلیت ها و امکانات عکاسی و تکنولوژی های دیگر استفاده می شود اما مبتنی بر عکس است.

وی با اشاره به تاریخچه رواج این هنر در هنرهای تجسمی اظهار داشت: با توجه به اینکه جرقه های این هنر در ایران حدود ۱۳ سال است که زده شده لازمه آن این بود که در حوزه رسانه های جمعی به این نوع شگردهای هنری و گرایشات توجه بیشتری می شد تا هنرمندان سراسر کشور با این رشته از هنرهای تجسمی آشنا شوند و تفاوت های آن با عکاسی برای هنرجویان مشخص شود.

کفشچیان مقدم درخصوص تعداد آثار ارائه شده به این جشنواره گفت: فراخوان عمومی این جشنواره برای شهرستان ها هم ارسال شد که با توجه به سطح تبلیغات انجام شده به نظرم این تعداد آثار ارسالی قابل توجه است .

وی در پایان اظهار داشت: داوری آثار در این رشته ها یک مرحله ای است و نتایج نهایی نیز  روز اختتامیه اعلام خواهد شد.