20 اثر مستند و 22 اثر خلاقه به بخش مسابقه ی جشنواره ی اینترنتی هارور راه یافتند. صادق عوض زاده دبیر نخستین جشنواره ی اینترنتی هارور گفت: از ساعت 9 صبح روز گذشته 13 اردیبهشت ماه داوری آثار رسیده به دبیرخانه ی مجازی جشنواره ی اینترنتی عکس هارور شروع شد و پس از 10 ساعت در ساعت 19 با انتخاب آثار راه یافته به بخش مسابقه ی جشنواره به پایان رسید.
به گفته ی دبیر جشنواره ی اینترنتی هارور: 734 قطعه عکس به دبیرخانه ی مجازی این جشنواره رسیده اند که در بخش مستند؛ از بین 416 اثر تک عکس و 17 مجموعه ی 5 عکسی؛ 19 اثر تک عکس و 1 مجموعه به بخش مسابقه راه یافتند. همچنین در بخش خلاقه از میان 188 اثر تک عکس به همراه 9 مجموعه ی 5 عکسی؛ تنها 22 اثر تک عکس مجوز راه یابی به بخش مسابقه را کسب کردند. اسامی راه یافتگان به بخش مسابقه ی جشنواره ی عکس هارور به قرار زیر است: در بخش مستند: حسین معمری با 3 تک عکس، سید محمد صادق حسینی، عبدا... صادقی، قاسم شیشه گری و مهران همراهی هر کدام با 2 تک عکس و علی گرامی فر، امین بحرانی، محمود میر بزرگ، اسحاق آقایی، جمشید فرجوند فردا، مهدی معتمد، محمد صادق رضایی و محمد صفر پور هر کدام با 1 تک عکس به همراه یک مجموعه ی 5 عکسی از امین نظری وارد بخش مسابقه ی جشنواره عکس هارور شدند. همچنین در بخش خلاقه: امیر قادری، فاطمه رضایی راد، جواد عکسر اوغلی، حمید رضا مجیدی، سلمان سام دلیری، قدیر وقاری شورچه ، کیارش کرمی، کبری یوسفی، مهدی عقیقی، میثم امانی، محمد کندی، مصطفی ظفری، سید مدیار شجاعی فر، شادی آفرین آرش هر کدام با 1 تک عکس و فواد سید محمدی، سروش جوادیان، آرزو قاسمی و هادی دهقان پور با 2 تک عکس به بخش مسابقه ی این جشنواره راه یافتند. داوری این آثار را آقایان کیهان ولی نژاد، حسین جلودار ، محسن راستانی و کارشناسی روانی عکس ها را سرکار خانم دکتر ناهید خواجه موگهی برعهده داشتند. گفتنی است: نخستین جشنواره ی اینترنتی عکس هارور به همت وب سایت حوزه ی هنری استان خوزستان با حمایت معاونت بازاریابی شرکت مخابرات خوزستان در دو بخش مستند و خلاقه با موضوع آسیب های اجتماعی در ژانر وحشت برگزار می شود. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به وب سایت حوزه ی هنری خوزستان با آدرس www.artkhuzestan.ir مراجعه نمایند.