داوری مسابقه دوره مهرماه سایت وان پیکس 1pix.ir در آستانه یک سالگی سایت به انجام رسید.

در این دوره که داوری آن را کیارنگ علایی به عهده داشت و برای اولین بار موضوع مسابقه " آزاد " بود, یکصدو هشتاد و سه اثر از میان 3120 اثر برگزیده مورد داوری قرار گرفت و در پایان بر طبق روال معمول سایت یک اثر منتخب و چهار اثر برگزیده به انتخاب داور رسیدند.

کیارنگ علایی پس از انتخاب آثار منتخب در بیانیه خود چنین نوشت

موضوع آزاد حوزه وسیعی از الهامات و تفکرات عکاس را نسبت به پیرامون خویش در بر می گیرد که فارغ از هرگونه ارزیابی عکاس در باب چگونگی هماهنگی خود و اثرش با موضوع انتخاب و پیشنهاد شده از سوی سایت است. لذا در چنین موضوعی تیغ تیز فتوپروجکت تعیین شده و قطعی بر گرده روح عکاس وجود ندارد و او می تواند آزادانه به بیان خویشتن بپردازد. بر این باورم که در چنین حوزه وسیعی، عکاس جز به احساس و قبض و بسط های روحی خویش به چیزی دیگر پاسخگو نیست و عیار اثرش را توانایی او در راه دادن من (مخاطب) به حیات خلوت ذهنش عیان می سازد. به زبان ساده تر این که چگونه از طریق عناصر بصری، نور، ترکیب و ساختار اثر مرا شریک خلوت خویش می کند و دمساز پیام شخصی اش. در این دوره از مسابقه سایت خوب وان.پیکس یکصد و هشتاد وسه اثر را بارها و بارها دیدم و به حق، انتخاب یک اثر به عنوان بهترین عکس و چهار اثر منتخب، بسیار برایم دشوار بود. اما در این انتخاب کوشیدم آثاری را که از موفقیت بیشتری در ایجاد ارتباط میان عناصر مختلف قاب، تکنیک به کار رفته در ثبت یا ویرایش، و در نهایت ارائه «پیامی معاصر» برخوردارند برگزینم. در همین مجال به پنجره گسترده ای که سایت وان.پیکس به روی عکاسی معاصرمان باز کرده غبطه می خورم و به رسم زیبایی که این سایت ایجاد کرده و آن اهدای اعتبار معنوی به عکاسان منتخب به جای جایزه نقدی است، درود می فرستم.
 کیارنگ علایی . آبان 1391
  اثر منتخب این دوره

عکس برتر دوره ،اثر : حسام الدین انصاریان

چهار عکس منتخب

Colorful

معرکه

سیاوش میرخانی

بدون عنوان